Nicotinepleisters voor Tourette
 

Onlangs zijn er weer nieuwe onderzoeken naar het effect van deze pleisters in het nieuws geweest.

Niemand wil eigenlijk iets goed zeggen over nicotine, maar we kunnen er niet omheen dat het bij TS (maar ook bij o.a. Parkinson en Alzheimer) soms een gunstig effect kan hebben op de neurotransmitters. Het probleem op dit ogenblik is echter dat ouders (begrijpelijk) weigeren hun kind nicotine te geven.

Evenwel bleek uit het onderzoek (zowel bij volwassenen als kinderen) dat er geen gewenning optrad.
Sommige kinderen hadden last van misselijkheid, anderen liepen een lichte huidirritatie op van de pleister.

Farmaceutische bedrijven wedijveren om een vervangmiddel voor nicotine op de markt te brengen dat minder bijwerkingen heeft dan het 'echte' spul. Men denkt dat daar de toekomst ligt voor de doorbraak van het gebruik bij kinderen. De nepnicotine zou ook meer doelgericht werken, geen bijwerkingen hebben en te verkrijgen zijn in de vorm van pillen i.p.v. pleisters.

Dr. Paul R. Sanberg (College of Medicine - University of South Florida) heeft de test ook uitgevoerd bij 70 kinderen die het medicament Haldol namen (een neurolepticum). De helft kreeg een placebo, de andere helft een echte nicotinepleister in combinatie met de Haldol.
De controle wees uit dat de kinderen met de nicotinepleister hun symptomen meer onder controle kregen Ún dat ze de dosis Haldol konden verminderen.

Er werd wel gewaarschuwd dat roken zinloos was, het geeft niet hetzelfde effect. Er zullen nog vele onderzoeken volgen voor het licht op groen wordt gezet, en het gebruik van de pleister wordt zeker nog niet aanbevolen.

Dr. Sanberg merkte echter wel het volgende op: indien mensen met Tourette absoluut geen beterschap vinden bij de huidige beschikbare medicatie dan is het gebruik van een lage-dosis nicotinepleister zeker de moeite van het proberen waard.

Waarschuwing: Wilt u dit proberen, raadpleeg dan in eerste instantie uw huisarts. Bepaalde onderzoeken kunnen soms nodig zijn vooraleer het veilig is om deze pleister te gebruiken.

Bron: American Medical News

 
Laatste wijziging op 15-02-2007
Copyright © vzw Vlaamse vereniging Gilles de la Tourette