Nicotine, alcohol en marihuana
 
 
 

De invloed van nicotine, alcohol en marihuana op de klinische symptomen van TS
Samenvatting van een studie door Dr. K. R. Müller - Vahl, Neurologische Klinik mit Klinischer Neurophysiologie, Medizinische Hochschule - Hannover

Regelmatig wordt er in de medische literatuur melding gemaakt van de gunstige invloed die nicotine, onder de vorm van pleisters , kauwgom of roken, kan hebben op TS. Slechts anekdotisch worden er mededelingen gedaan over de invloed van alcohol en marihuana (Cannabis Sativa).

Aangezien steeds meer mensen met TS ons berichtten dat alcohol en marihuana veel meer effect heeft op hun symptomen dan nicotine, besloten wij een onderzoek te starten.

Wij ondervroegen 47 personen (45 mannen, 2 vrouwen) die in onze kliniek behandeld werden of opgenomen waren. De gemiddelde leeftijd was 31.5 jaar (tussen 15 en 64 jaar). Wij vroegen naar hun gebruik van nicotine (roker, niet-roker), alcohol (nooit, soms, regelmatig, zo regelmatig dat een verslaving waarschijnlijk was), marihuana (nooit, soms, regelmatig).

DE RESULTATEN

Nicotine

 • 19 (40%) hadden nooit gerookt.
 • 28 rookten, doch 25 (89%) van hen voelde geen symptoomverandering tijdens het roken, 2 (7%) zegden minder tics te hebben.
 • Eén van deze 2 laatste personen rookte +/- 40 sigaretten per dag en vond dat dit zijn symptomen meer verminderde dan het gebruik van alcohol.
 • 1 persoon had meer tics tijdens het roken.
 • Nicotine had bij geen enkele persoon invloed op andere TS symptomen (zoals OCD, paniekaanvallen).

Alcohol

 • 12 (26%) van de 47 ondervraagden, dronken nooit.
 • 27 (57%) dronken soms gecontroleerd.
 • 8 (17%) dronken zo regelmatig dat men aan een verslaving kon denken.
 • Van de 35 personen die soms of regelmatig dronken, zegden 24 (69%) dat alcohol de TS symptomen duidelijk beïnvloedde.
 • 20 (57%) merkten een duidelijke vermindering van de motorische en vocale tics, 1 persoon werd volledig ticvrij wanneer hij alcohol dronk.
 • 11 (31%) voelden geen enkel verschil.
 • Niemand kreeg meer symptomen tijdens het alcohol gebruik.
 • Maar alle personen die zich tijdens het consumeren van alcohol beter voelden, hadden de volgende dag verschillende uren last van een duidelijke toename van tics.

Marihuana

 • 13 (28%) gebruiken marihuana.
 • Hiervan waren er 10 die het slechts 1 maal of zelden gebruikt hadden, 3 waren, sinds lange tijd, regelmatige gebruikers.
 • 11 (85%) ondervonden een belangrijke symptoom verbetering tijdens het gebruik.
 • 6 mensen berichtten dat zowel de motorische als de vocale tics duidelijk verminderden.
 • 1 persoon werd niet alleen volledig ticvrij tijdens het gebruik, maar was ook verlost van zijn dwanghandelingen en -gedachten.
 • 2 personen hadden ook minder last van de spanning die aan de tic vooraf gaat, 1 persoon zei dat enkel marihuana deze spanning kon wegnemen.
 • 2 (15%) voelden geen enkel verschil.
 • Bij niemand trad een verslechtering op.

Besluit

Ons onderzoek sluit de gunstige invloed van nicotine niet uit, maar dan niet onder de vorm van roken. Hoge concentraties (vb.: onder de vorm van pleisters) kunnen vooral in combinatie met neuroleptica, de tics mogelijkerwijze verminderen.

Alcohol heeft een invloed op de hersenen. Verscheidene studies doen vermoeden dat bij mensen met TS en hun familie, een verhoogd risico bestaat voor alcoholisme. Het drinken van alcohol veroorzaakte bij 2/3 van de personen een vermindering van tics, maar niet van spanning, en een toename van tics achteraf.

Wat marihuana betreft, bevestigde het onderzoek dat het gebruik hiervan tot een duidelijke symptoomvermindering leidt.

Volgens ons is nicotine niet het aangewezen middel omdat de hoge dosissen die nodig zijn, nevenwerkingen met zich mee brengen.

Alcohol is als therapie eveneens weinig zinvol, integendeel zelfs: mensen met TS die er zich goed bij voelen, moeten op hun hoede zijn voor een genetische voorbestemdheid tot verslaving.

Het gebruik van marihuana neemt steeds toe. Experimenten, zowel op dieren als op mensen, toonden aan dat zich in de Basale Ganglia en het Cerebellum hoge concentraties bevinden van cannabinoide receptoren. Deze regulariseren de dopaminerge processen en hebben daardoor invloed op de bewegingsmechanismen. De gunstige invloed van marihuana op TS zou dus te verklaren zijn door de interactie tussen dopaminerge en cannabinoide receptoren.

Aangezien de gebruikelijke neuroleptica nog steeds veel nevenwerkingen hebben, en er eigenlijk weinig alternatieven zijn voor de behandeling van Tourette, zou het kunnen dat Cannabis, na verder onderzoek, in aanmerking komt voor de therapeutische behandeling van Tourette.

 
 

Marihuana straks op doktersvoorschrift ? (Bron: DE MORGEN)

De Nederlandse stichting Maripharm en de onlangs opgerichte stichting Medi-Wiet verdiepen zich de laatste jaren in het onderwerp. Onlangs bracht de laatste organisatie een dossier uit waarin staat voor welke personen marihuana eventueel heilzaam zou kunnen werken.

Genezen doet de hennepplant niet, maar de basisbestanddelen kunnen wel bepaalde symptomen of de behandeling ervan verlichten, of voorkomen dat die verergeren. Bijvoorbeeld bij kankerpatiënten die erg misselijk worden van de chemotherapie en bij mensen met multiple sclerose (MS). Verschillende publicaties hierover verschenen in gerenommeerde wetenschappelijke vakbladen. De lijst van Medi-Wiet is nog langer: reuma, anorexia (marihuana bevordert immers de eetlust), epilepsie, migraine, depressie, stress, slaapproblemen en allerlei pijnen.

Ook de invloed op glaucoom (staar) zou gunstig zijn. Glaucoom is een oogziekte, waarbij een hoge druk in de oogbol de oogzenuwen beschadigt, zodat de patiënt geleidelijk blind wordt. Klassieke medicatie werkt echter lang niet bij iedereen en bovendien sorteert ze bij een kwart van de patiënten na een tijdje geen effect meer. Nu is men aan het onderzoeken of een combinatie met medicijnen en marihuana effectief zou kunnen zijn.

Aidspatiënten in de VS proberen op allerlei manieren aan hennep te komen om de bijeffekten van de aidsremmer AZT te beperken en omdat het plantje de eetlust stimuleert. Zo blijven ze gedurende hun ziekte enigszins op gewicht.

Overigens is lang niet iedereen blij met de weldadige effecten van een joint. Marihuana mag er dan wel voor zorgen dat mensen met multiple sclerose minder last hebben van onwillekeurige spierbewegingen en zich daardoor beter kunnen redden, maar de soft drug heeft wel een bijwerking die door een aantal mensen als bijzonder vervelend wordt ervaren. Niet iedereen heeft er immers behoefte aan om high te worden. Daarom zijn verschillende onderzoekers druk op zoek naar chemische stoffen die ongeveer dezelfde samenstelling hebben, maar de persoon niet in een roes brengen.

Daarnaast zijn er bedenkingen bij het feit dat je zieke mensen wiet laat roken. Want net als bij het roken van een ordinaire sigaret, zijn er ook gezondheidsrisico's aan verbonden. Reden te meer om een pil te ontwikkelen waar chemische bestanddelen van cannabis in verwerkt zijn. Zulke pillen worden bijvoorbeeld onder de merknaam Marinol al verstrekt.

Het bezwaar is weer dat dit soort pillen slechts één van de zeker veertig bestanddelen (cannabinoiden) van marihuana bevatten, namelijk THC. Medi-Wiet twijfelt er dan ook aan of zo'n pil hetzelfde heilzame effect heeft als een pure joint.

Wie in Nederland van de huisarts een recept krijgt om cannabis te gebruiken als medicijn, kan bij een aantal coffeeshops terecht om het tegen de helft van de normale prijs te kopen.

Die coffeeshops zijn te herkennen aan een logo van de stichting Medi-Wiet op de vitrine: een weedblad waardoor twee esculapen kronkelen, als symbool voor zowel geestelijk als lichamelijk welzijn.

 
 

Wat denkt de Tourette vereniging hierover ?

In onze vereniging kennen wij verschillende mensen die marihuana gebruiken. En alhoewel het niet bij iedereen tot symptoom-vermindering leidt, wisten de meesten toch te vertellen dat ze zich enorm ontspannen voelden tijdens het gebruik.

We hebben ondertussen inlichtingen ingewonnen bij artsen en andere verenigingen.

Het is mogelijk om zich hier in België marihuana te laten voorschrijven, en het in Nederland te gaan halen. Men zou in Nederland een pasje kunnen krijgen waarop vermeld is dat de marihuana dient voor medisch gebruik.

Ook zou het mogelijk zijn om met het doktersvoorschrift een politie toelating te krijgen voor het transport. Er zouden ook kwalitatief betere verdelers zijn dan de coffeeshops, tevens zijn er al een 200 - tal apothekers die marihuana op voorschrift verkopen.

Het is ook niet nodig om marihuana te roken zoals een sigaret. Men kan het roken met een waterpijp, op die manier heeft men geen last van de schadelijke bestanddelen die zich afzetten bij verbranding.

Een andere mogelijkheid is er thee van zetten. Verder blijkt men in een kliniek te Groningen - Nederland, capsules met marihuana te vervaardigen. Space-cake (taart bakken met marihuana) is geen goed idee omdat dit veel te sterk werkt.

Uit Duitsland en de VS kregen we verder nog berichten over enkele jongeren die een ernstige vorm van TS hadden, waardoor ze hun studies moesten staken. Door het gebruik van Cannabis werden ze bijna volledig symptoomvrij. Eén van hen had ooit stiekem een 'jointje' gerookt bij vrienden en stelde tot zijn stomme verbazing vast dat hij na twee trekken geen enkele tic meer had. Hij stond nu voor een dilemma: ging hij dit thuis vertellen of niet? Uiteindelijk sprak hij er over met zijn moeder, want voor zijn vader was hij een beetje bang. Moeder geloofde er niets van, tot hij een joint opstak en er van trok.

Onmiddellijk liep ze naar boven om haar man te wekken die reeds in bed lag, onder protest van haar zoon die nog steeds schrik had. Toen zijn vader hem daar echter zag staan - voor het eerst sinds jaren ticvrij - kreeg hij de tranen in de ogen. Vanaf toen zorgde vader dat de jongen zijn dagelijkse dosis kreeg.

De meeste van die jongeren hebben hun studies hervat. Eén ervan is - ironisch genoeg - van school gegooid wegens..... jawel, marihuana bezit.

Wij zijn momenteel nog volop bezig met het vergaren van informatie over cannabis, de medische wereld breidt het onderzoek uit, we kunnen of durven ons dus nog niet uitspreken. Toch zijn er sterke vermoedens dat het hier om een belangrijke ontdekking gaat. Het is begrijpelijk dat mensen die erg lijden onder hun Tourette of OCD de resultaten van verder onderzoek niet wensen af te wachten, doch zelf willen uitzoeken of het bij hen helpt.

Het is in ieder geval een feit dat marihuana niet giftig is, zelfs niet in zeer hoge dosissen. Dit kan niet gezegd worden van alcohol of nicotine. En het kan zeker niet gezegd worden van bepaalde medicaties die voorgeschreven worden voor TS.

Om nog te zwijgen over de soms onverdraaglijke bijwerkingen van sommige klassieke geneesmiddelen.

Blijft enkel nog het bezwaar dat het gebruik van soft- drugs zou kunnen leiden tot hard-drug gebruik (de stepping stone theorie). Er zijn voor- en tegenstanders van deze denkwijze. Ook alcohol is echter een hard-drug, maar wel toegelaten. Ieder moet voor zich of in overleg met een arts uitmaken of Cannabis het proberen waard is.

 
Laatste wijziging op 15-02-2007-->
Copyright © vzw Vlaamse vereniging Gilles de la Tourette