Orap en Serlain
 
Het farmaceutische bedrijf Pfizer Inc. heeft naar professionelen een waarschuwing rondgestuurd i.v.m. het antidepressivum sertraline (Serlain, Zoloft). Op de bijsluiter werd een wijziging aangebracht in de rubriek ‘contra-indicaties’. Sertraline mag niet meer samen met het Tourette medicijn pimozide (Orap) toegediend worden.
De wijziging werd aanbevolen door FDA (Food and Drug Administration).
Volgens de brief van Pfizer heeft een studie uitgewezen dat één enkele dosis van 2 mg. Orap toegediend samen met een 200 mg. dosis Serlain resulteerde in een toegenomen concentratie van Orap in het lichaam met ongeveer 40 %.

Men weet nog niet hoe deze interactie ontstaat, maar omdat Orap altijd zeer nauwgezet moet gedoseerd worden (gevaar voor ernstige hartritmestoornissen) is het niet meer verantwoord om beide middelen nog gelijktijdig toe te dienen.
Serlain en Zoloft worden o.a. voorgeschreven voor depressie, paniekstoornissen, en OCD (dwanghandelingen en – gedachten).

 
Laatste wijziging op 15-02-2007
Copyright © vzw Vlaamse vereniging Gilles de la Tourette