"Nee" staat niet in mijn woordenboek.
 

Vele kinderen met TS kunnen geen "nee" aanvaarden.

"Nee" is genoeg om hen een woedeaanval te bezorgen en is meestal de start van een escalerende conversatie in de zin van "Nee, je mag niet", "Waarom mag ik niet", "Omdat ik het zeg", "En waarom dan?".

Laat u niet meeslepen in hun woede. Discuteer niet, het is heel moeilijk om ruzie te blijven maken als er niemand antwoord. Zwijg, wat het kind ook zegt. Zeg niet: "Laat ons er rustig over praten.", dat maakt het alleen maar erger. Beschouw het kind op dat moment als iemand die tijdelijk zichzelf niet meer is. Het is zoals een vulkaan die uitbarst, je hand erop houden heeft geen nut. Neem wat het kind zegt en roept zeker niet persoonlijk, het is gewoon verbale agressie waar ze achteraf misschien zelf verbijsterd over zijn.

Het kind wil zijn zin krijgen buiten alle rede om en al praat je er uren op in, dat verandert er niets aan, het houdt de dwanggedachte enkel in stand.

Wanneer je toch tracht te praten, zal het kind meestal steeds luider beginnen roepen, gillen en vloeken tot dat iedereen hysterisch is - ouders, broers en zussen, de hond en soms ook de buren.

Dus zeg enkel 1 x nee en daarna "Ik weiger hier op dit moment verder over te praten".

Geef de vulkaan de tijd om vanzelf uit te doven. Oudere kinderen vluchten soms naar hun kamer en slaan daar dingen stuk. Laat hen met rust, het is hun kamer. Wanneer ze hun eigendommen vernielen is dat hun probleem, alleen: vervang ze niet. Sommigen durven zelfs weglopen maar staan er binnen de kortste keren terug wanneer ze afgekoeld zijn.

Onlangs vond er een pilot-studie naar woedeaanvallen bij TS plaats door de Drs. Budman P., Bruun R., Park K., Olson M. - New York.

Daaruit bleek dat alle onderzochte personen die last hadden van woedeaanvallen een milde vorm van TS hadden. Doch de TS ging bij alle kinderen gepaard met ofwel ADHD ofwel OCD en sommige hadden de beide bijkomende stoornissen. Een eerste besluit dat men hieruit trekt is dat woedeaanvallen bij TS veroorzaakt worden door de co-morbiditeit met deze andere neurologische stoornissen.

Een meer uitgebreid onderzoek om hierrond duidelijkheid te krijgen werd gestart.

 
Laatste wijziging op 15-02-2007
Copyright © vzw Vlaamse vereniging Gilles de la Tourette