Time out
 

Binnen de vele Touretteverenigingen zijn er maar weinig voorstanders van de traditionele 'time-out' methode. Deze strategie wordt bij onze kinderen te veel en meestal onterecht toegepast en soms zelfs misbruikt. Het kan op sommige kinderen soms effect hebben, maar het is een krachtige methode die juist daarom omzichtig en spaarzaam gehanteerd moet worden.

Eerst en vooral moet je voor ogen houden dat je het kind ook een boodschap meegeeft wanneer je het in time-out plaatst. Je geeft hem duidelijk 'voorwaardelijke' vriendschap (of liefde) i.p.v. 'onvoorwaardelijke'. De boodschap is: ik kan je gezelschap enkel verdragen wanneer je gedrag mij bevalt. Indien niet: buiten!

Het is ook een boodschap die we exclusief aan kinderen voorbehouden. Of hoelang zou uw huwelijk duren als je je partner buitensluit telkens zijn gedrag u niet aanstaat?

Eigenlijk is het een teken van onmacht: je weet niet hoe je het probleem moet aanpakken, dus stuur je het kind maar weg

Time-out wordt ook veel gebruikt als ordinaire straf. En dat was nooit de bedoeling van deze methode.

Time-out, correct gebruikt, is bedoeld om een kind, dat positieve bekrachtiging ontvangt voor negatief gedrag, te verwijderen naar een plaats waar hij geen bekrachtiging krijgt voor negatief gedrag.

Vb. Jeroen is iedereen aan het stampen onder de leestafel (negatief gedrag), en de anderen lachen ermee (positieve bekrachtiging). Dan laat je Jeroen bv. 3 minuten (niet langer) plaats nemen op een stoel in een hoek van de klas, niet als straf, maar om hem te verwijderen van de bekrachtiging.

Er zijn echter betere en kindvriendelijkere manieren om gedrag in goede banen te leiden. Vooral bij kinderen met TS+ (TS plus andere stoornissen zoals ADHD, NLD of OCD), biedt time-out geen uitkomst, ze hebben integendeel een ondersteunend klimaat nodig. Ze beseffen meestal zelf niet dat hun gedrag storend of vervelend is en wanneer ze gestraft worden of gedreigd creëert dit enkel een gevoel van hopeloosheid. Want ze doen echt hun best maar slagen er maar niet in om aan de verwachtingen te voldoen. Sommige kinderen met Tourette zijn na een time-out volledig van de kaart, waardoor hun gedrag nog moeilijker wordt.

Time-out zal een neurologische stoornis niet 'genezen', maar het kan een kind wel op weg helpen naar een depressie.

Tot slot: een leerkracht vertelde: 'Nu heb ik dit kind deze maand al elke dag 3 maal in time-out geplaatst en nog heeft hij het niet geleerd en is zijn gedrag niet veranderd!'

De prijsvraag is: WIE heeft hier eigenlijk niets geleerd?

 
Laatste wijziging op 15-02-2007
Copyright © vzw Vlaamse vereniging Gilles de la Tourette