Coprolalie of schuttingtaal
 

Coprolalie of schuttingtaal is een tic waar in de media veel aandacht aan besteed wordt. Gelukkig komt coprolalie maar in 10 à 15 % van de personen met TS voor en dan meestal slechts tijdelijk.

Maar van waar komt die drang om ongepaste woorden te zeggen ?

Eigenlijk gaat het niet om het woord zelf, er is enkel de drang om een sociaal effect te creëren, terwijl men eigenlijk wanhopig tegen zichzelf vecht om het niet te doen.
Natuurlijk maken de meeste mensen met TS ook andere geluiden zoals hu - hu, enz. Dit is ook vervelend maar veel minder shockerend.

We moeten er ook rekening mee houden dat bij TS elke drang die je tracht te onderdrukken juist in sterkte toeneemt. Uiteraard zal je veel meer je best doen om tegen coprolalie te vechten dan tegen andere geluiden, en dus vecht de coprolalie terug, en moet je nog harder vechten, enz.

Schuttingtaal kan soms ook racistisch getint zijn, bv. de behoefte om tegen een kleurling 'nikker' of 'gele' te zeggen of een reactie op iemands uiterlijk 'hé dikke' terwijl men dit helemaal niet wil. De buitenwereld denkt dan vaak: als iemand iets dergelijks zegt, ook al heeft hij TS, dan betekent dat toch dat hij innerlijk echt zo denkt, dat hij wel degelijk racistisch is.

En dit hoeft helemaal niet zo te zijn, het gaat meer om het sociale effect. Zo was er eens een jongeman die in zijn vriendenkring een joodse jongen ontmoette. Eerst wist hij niet dat de jongen van joodse afkomst was en gebeurde er ook niets. Maar zodra hij het wist riep hij elke keer wanneer hij hem zag "Heil Hitler!". In dit specifieke geval is het goed afgelopen, de jongen in kwestie kende Tourette en had er begrip voor.

Maar vele mensen met TS zijn hierdoor al in ernstige problemen geraakt of hebben een pak slaag gekregen. Ze worden in restaurants of café's aan de deur gezet omdat men denkt dat ze dronken zijn, soms komt er ook wel eens politie aan te pas.

Wanneer men hier aan lijdt is het raadzaam een bewijs te hebben dat men TS heeft en dat dit één van de symptomen is. Bij de vereniging kan men eventueel een kaartje aanvragen met ons logo, adres en telefoonnummer waarop vermeld staat:

'Ik heb Tourette Syndroom.
Daardoor maak ik bewegingen of zeg ik dingen die ik niet wil.
Het spijt me dat ik u hiermee misschien beledig of stoor.
Het stoort mijzelf ook enorm.'
 
Laatste wijziging op 15-02-2007
Copyright © vzw Vlaamse vereniging Gilles de la Tourette