Schaal van Shapiro om de ernst van het Tourette Syndroom te bepalen
 
A. Tics merkbaar voor anderen B. Tics lokken commentaar of nieuwsgierigheid uit C. persoon wordt beschouwd als vreemd of bizar D. Tics belemmeren het normale functioneren Werkonbekwaam, aan huis gebonden of gehospitaliseerd E. Som van graden F. Algemene hevigsheidsgraad
Neen (0) Neen (0) Neen (0) Neen (0) Neen (0) 0 =0 Geen
Weinige (0,5) Neen (0) Neen (0) Neen (0) Neen (0) >0 tot < 1 =1 Erg mild
Sommige (1) Neen (0) Neen (0) Neen (0) Neen (0) 1 tot <2 =2 Mild
Meeste (2) Mogelijk (0,5) Neen (0) Neen (0) Neen (0) 2 tot <4 =3 Matig
Alle (3) Ja (1) Mogelijk (1) Soms (1) Neen (0) 4 tot <6 =4 Opvallend
Alle (3) Ja (1) Ja (2) Ja (2) Neen (0) 6 tot 8 =5 Hevig
Alle (3) Ja (1) Ja (2) Ja (2) Ja (1) > 8 =6 Erg hevig

 

A. Tics zijn merkbaar voor anderen

  0 Tics zijn niet aanwezig
  0,5

Tics zijn zeldzaam of mild en worden meestal niet opgemerkt door werkgevers, leraars, vrienden of vreemden, alhoewel sommige familieleden of intieme vrienden ze soms opmerken. Symptomen kunnen aanmerkelijk afnemen of gecontroleerd worden in openbare plaatsen.

  1 Idem als hierboven, behalve dat de tics opgemerkt worden door de meeste vriendenen occasioneel door sommige werkgevers, leerkrachten en veemden.
  2 Idem als hierboven, behalve dat de tics opgemerkt worden door veel werkgevers, leerkrachten en veemden.
  3 Idem als hierboven, behalve dat de tics opgemerkt worden door iedereen.


B. Tics lokken commentaar of nieuwsgierigheid uit

  0 Tics zijn niet aanwezig of zijn zo zeldzaam en mild dat ze niet opgemerkt worden en geen commentaar en nieuwsgierigheid uitlokken vanwege werkgevers, leerkrachten en vrienden, alhoewel ze zichtbaar zijn voor naaste familieleden.
  0,5

Tics zijn meer frequent en zichtbaar en kunnen mogelijk commentaar of nieuwsgierigheid uitlokken bij sommige mensen.

  1 Tics zijn frequent en zichtbaar en lokken commentaar of nieuwsgierigheid uit bij iedereen.


C. persoon wordt beschouwd als vreemd of bizar

0 Tics zijn niet aanwezig of zijn zo zeldzaam en mild en andere mensen vinden het gedrag van de persoon niet vreemd of bizar.
1

Tics zijn meer frequent, verrassend of vervormen het uiterlijk van de persoon en sommige waarnemers vinden het gedrag van de persoon vreemd of bizar.

2 Tics zijn frequent, verrassend of vervormen het uiterlijk van de persoon en de meeste of alle waarnemers vinden het gedrag van de persoon vreemd of bizar.


D. Tics belemmeren het normale functioneren

0 Tics zijn afwezig of aanwezig maar hinderen het breoeps-, sociale- of psychologisch functioneren en coördinatie niet.
1

Tics hinderen soms een beetje het breoeps-, sociale- of psychologisch functioneren en coördinatie.

2 Tics hinderen vaak, meestal of altijd het breoeps-, sociale- of psychologisch functioneren en coördinatie.


E. Totale som van de graden

De totale som van graden is de som van de graden van de 5 bovenvernoemde factoren. De puntengever heeft de mogelijkheid om halve waarden toe te kennen aan alle factoren, bv 0,5 voor graden die tussen waarden invallen.


F. Algemene hevigheidsgraad

De totale som van graden bepaalt de totale graad van ernst zoals weergegeven in de laatste kolom.

 

Deze schaal is één van de velen die mogelijk door onderzoekcentra en artsen gebruikt wordt om de ernst van T.S. te bepalen. Het gaat hier uitsluitend over de uiterlijke vormen van tics. Maar Tourette is meer dan tics alleen en zo zou het wel eens kunnen gebeuren dat wat volgens de schaal als 'mild'' beschouwd wordt, toch een ernstige vorm van TS is..

Het is niet omdat men de vaardigheid bezit om de tics goed te kunnen onderdrukken of zelfs te verbergen dat ze er niet zijn. Integendeel veroorzaakt deze 'gave' vaak veel inwendig lijden of kan het zelfs het normaal functioneren in de weg staan.

 
Laatste wijziging op 15-02-2007
Copyright © vzw Vlaamse vereniging Gilles de la Tourette