Volwassenen met Gilles de la Tourette
door operatie van tics verlost
(28 mei 2002)
 

Volwassenen met het syndroom van Gilles de la Tourette kunnen baat hebben bij een neurochirurgische behandeling. Voor die beperkte groep van volwassen patiënten met enorm storende tics, kan het inbrengen van een elektrode in de hersencellen die verantwoordelijk zijn voor de tics, nieuwe vooruitzichten bieden op een normaal bestaan.

Dr. Chris van der Linden, neuroloog AZ St. Lucas in Gent, voerde de ingreep uit bij drie patiënten en de resultaten blijken hoopgevend, zo wist hij te melden. Ook in Maastricht vond een operatie plaats, eveneens met succes. Bij alle vier de patiënten zijn de tics met 80 tot 90 procent verminderd.

Stroomimpulsen controleren de symptomen
Het merendeel van de volwassenen met TS heeft de tics onder controle. Anderen reageren positief op medicatie. Een kleine groep met ernstige tics heeft hier echter geen baat bij of ondervindt teveel neveneffecten.

Dr. van der Linden: ‘Ze hebben geen werk, geen vrienden, geen relatie. Hun leven wordt een ware lijdensweg. Meer nog door het onbegrip en het isolement dan door de tics zelf.’ Tot nu toe stonden deze mensen in de kou. Maar daar komt dus verandering in.
‘Tourette is het gevolg van een overactiviteit in de thalamus (deel van de hersenen). Door de thalamus elektrisch te stimuleren proberen we de tics onder controle te krijgen. We doen dat met elektrische impulsen, zoals bij Parkinson-patiënten. Tijdens een operatie worden er elektroden in de hersenen geplaatst, die we verbinden met een soort pacemaker die we onder het sleutelbeen of in de buikholte inplanten’, legt dokter van der Linden uit.

Dr. Van der Linden, betrokken bij de eerste ingreep, waarvan de resultaten inmiddels werden gepubliceerd in The Lancet, en bij twee recent uitgevoerde ingrepen, richtte samen met Dr. Henry Colle (neurochirurg AZ St. Lucas – Gent) en Dr. Vande Walle (neurochirurg AZ Maastricht) een werkgroep ‘Tourettechirurgie’ op.
De kostprijs van de ingreep is echter hoog, ongeveer € 12.000 en er is nog geen terugbetaling, hoewel men hierover met het RIZIV in onderhandeling is.

Ook komt slechts een klein percentage van de personen met Tourette in aanmerking:
1. Volwassen leeftijd
2. Geen psychiatrische aandoeningen
3. Tics duidelijk interfererend met de routine dagelijkse activiteiten, dus niet voor patiënten die zich er alleen maar voor schamen (misschien in een later stadium wel.)

 
Laatste wijziging op 15-02-2007
Copyright © vzw Vlaamse vereniging Gilles de la Tourette