Email van Sabine
 

Dag Vera,

Ondertussen zijn we al enkele weken verder sinds onze laatste conversatie tezamen. Ik wou je juist op de hoogte brengen dat mijn zoontje zo veel verbetert is de laatste twee weken, hij is een plezier om met om te gaan, de agressie is weg op school, hij is ook socialer met andere kinderen, enz...

Hij is op Orap nu, 1/4 tabletje 's morgens en 1/4 tabletje in de late namiddag. Wat een verschil ! Ik heb dit aan jou te danken, hij was immers op een te zware dosis en daarom werkte het helemaal averechts. Jij vertelde me toen dat er mensen zijn die met heel kleine hoeveelheden starten.

Daar is wel een zaak dat ik u wou vragen, ik weet immers niet goed of dit normaal is voor een driejarige of dat het meer een Tourette gericht probleem is.

Hij is dus heel goed momenteel, behalve het feit dat hij konstant antwoorden geeft, als ik hem iets zeg of hem verbeter dan moet hij mij altijd antwoorden. Zoals bv. "als ge nog spreekt tegen mij dan ga ik heel boos doen , ge moet zwijgen en ik ga u zeggen wanneer ge terug moogt praten tegen mij !" of " als ge mij nog een kus geeft papa dan ga ik uw keel doen bloeden met een mes" of "stomme zus, ik ga u in de vuilbak steken en doen branden",...

Vera, wat doe ik daartegen, hij doet dit nooit als er andere mensen (bv. vrienden) bijzijn, alleen thuis en het is niet enkele malen per dag maar eigenlijk konstant, van zodra we zijn bevelen niet uitvoeren begint hij te reclameren en gruwelijke dingen te zeggen.

Is daar misschien een medicament dat dit zou kunnen verzachten of stoppen?

Laat het me a.u.b. weten.

Veel groetjes, Sabine.

 
Antwoord van Vera
 

Dag Sabine, ik ben blij dat het nu wat beter gaat.

Wat zijn agressief verbaal gedrag betreft: daar heb ik niet zo direct een pasklaar antwoord op. Het is wel een regelmatig voorkomend probleem bij kinderen met Tourette, maar bijna nooit bij kinderen waarbij de Tourette zich enkel via vocale en motorische tics manifesteert.

Kinderen die soms op een agressieve manier reageren, hebben bijna altijd last van ofwel OCD (dwanghandelingen en -gedachten of ADHD (overbeweeglijkheid) en soms van beide samen. Het niet kunnen verdragen dat er men hem kust, tegen hem praat, enz., is heel waarschijnlijk een dwanggedachte (obsessie). Als reactie daarop spreekt hij tegen (compulsie). Zolang de agressie verbaal blijft zou ik doen alsof ik het niet hoor en altijd vriendelijk tegen hem blijven. Wanneer je de indruk hebt dat hij niet graag aangeraakt wordt, respecteer dat dan zoveel mogelijk.

Overvraag hem zeker niet bv. i.v.m. netjes aan tafel zitten, opruimen, enz. Verplicht hem niet om dingen te eten die hij niet lust of kleding te dragen waar hij een hekel aan heeft. Met andere woorden: hou de structuur soepel en zie zaken die eigenlijk niet zo belangrijk zijn door de vingers. Indien hij echter dingen begint te eisen die u voor hem MOET doen, omdat hij anders woedend wordt, dan mag u niet toegeven, want dat zal dan steeds erger worden en op de duur leeft het hele gezin in functie van zijn eisen. Je kan dus dingen achterwege laten waar hij last van heeft, maar je moet geen dingen gaan doen om hem terwille te zijn.

Indien hij hyperkinetisch is kan Ritalin, een medicatie voor ADHD nog wel eens helpen om hem te kalmeren, maar soms lokt het meer tics uit, daarom wordt het bij TS steeds gegeven in combinatie met neuroleptica zoals bv. Orap. Komt zijn agressie voornamelijk voort uit zijn OCD dan is paroxetine - zoals ik in een vorige mail reeds zei - (merknaam in Europa: Seroxat, in Amerika: Paxil) een zeer goed middel. Verder geeft men voor agressie ook pipamperon (Dipiperon).

Maar vooraleer over te stappen naar de hierboven genoemde klassieke medicatie zou ik toch eerst eens afwachten of het niet vanzelf overgaat, want ook dwanggedachten kennen net zoals de tics een wisselend verloop. En verder zoveel mogelijk negeren.Tenslotte beperkt het zich hier nog altijd tot verbale woede.

(Ondertussen heeft Sabine adequate professionele hulp gevonden.)

 
Laatste wijziging op 15-02-2007
Copyright © vzw Vlaamse vereniging Gilles de la Tourette