Tourette-plus : Obsessief Compulsieve Stoornis (OCS)
 

Obsessies, of dwanggedachten, zijn terugkerende indringende gedachten, die vaak onaangenaam zijn en als vreemd ervaren worden. Compulsies, of dwanghandelingen, zijn handelingen die steeds herhaald worden, volgens bepaalde regels of rituelen. Ook dit wordt meestal als vreemd en onaangenaam ervaren door degene die zich door een inwendige kracht gedwongen voelt om ze te verrichten. Ongeveer de helft van de volwassen mensen met Tourette en een vierde van de kinderen heeft dit soort klachten. Tot recent werd aangenomen dat TS en OCS een soort continuŁm vormen en dat de beschreven drangverschijnselen (coprolalie enz.) in dit continuŁm passen. Dit is echter niet zo zeker meer. Nauwkeurige beschrijvingen van de OCS-symptomen bij personen met TS (TS+OCS) tonen immers aan dat de inhoud van deze symptomen en het ermee gepaarde gevoel verschillen van de OCS-symptomen bij personen met OCS zonder TS. De dwanggedachten bij TS+OCS hebben vaak te maken met geweld, sexualiteit en dwangmatig denken dat iets zich een bepaald aantal keren moet voordoen. De dwanghandelingen bij TS+OCS bestaan vaak uit dingen willen aanraken, ze tellen, controleren en op hun plaats zetten en dergelijke. Bij "zuivere" OCS daarentegen hebben de dwanggedachten meer te maken met smetvrees, of vrees dat er iets verschrikkelijks gaat gebeuren, of dat men ziek gaat worden. De dwanghandelingen bij zuivere OCS bestaan eerder uit schoonmaken, handen wassen enz. Bij TS+OCS worden de gedachten en handelingen ook niet als zo vreemd en storend ervaren door de persoon, bij zuivere OCS is dit meer het geval.

Noch voor TS+ADHD, noch voor TS+OCS is het dus duidelijk of de symptomen van ADHD of OCS als een afzonderlijke aandoening moeten worden beschouwd, of als een inherent aspect van TS, dat slechts bij een beperkt aantal mensen naar voor komt, net als de coprolalie en andere drangsymptomen. Dergelijk onderscheid heeft niet alleen belang voor wetenschappelijk onderzoek, en met name bij het onderzoek naar de oorzaken van TS Het heeft ook klinisch belang, omdat dit een invloed kan hebben op de behandeling.

 

Lees dit uitgebreid artikel over TS en OCD (Obsessief Compulsive Disorder) en OCB (Obsessief Compulsive Behaviour).
Dit is de inhoudstafel van het artikel :

 • Wat is OCD / OCB?
 • Hoe vaak komt OCD voor?
 • Wat zijn de symptomen?
 • Is er een verschil tussen OCD gepaard met Tourette en OCD zonder tics?
 • De gevolgen
 • Alarmsignalen bij kinderen
 • Welke invloed heeft dit op families?
 • Wat zijn de complicaties bij OCD?
 • Wat is de oorzaak?
 • Het verloop
 • Hoe behandel je OCD?
 • Medicatie
 • Gedragstherapie
 • Ben je er klaar voor?
 • Na de behandeling
 
Lees ook deze lezersbrief over TS en OCD en OCB.
 
Laatste wijziging op 15-02-2007
Copyright © vzw Vlaamse vereniging Gilles de la Tourette