Welkom op onze website
 

De Vlaamse vereniging Gilles de la Tourette, opgericht in 1994, biedt u 20 jaar ervaringsdeskundigheid. De Tourettevereniging wordt ondersteund door een medische adviesraad en is officieel erkend als Tourettezelfhulpgroep door de KULeuven. We hopen u met deze website zo goed mogelijk te informeren.

Het syndroom van Gilles de la Tourette is een neurologische stoornis met als kenmerken zowel vocale als motorische tics.
Tourette komt meer voor dan u denkt : lees het verhaal van Dries en u zal dit syndroom ongetwijfeld beter herkennen.

U vindt op deze website niet alleen uitgebreide informatie over Tourette en aanverwante stoornissen maar ook nog besprekingen van geneesmiddelen en  therapieën, enz.

Bekijk verder ook onze rubrieken voor kinderen, ouders, volwassenen en leerkrachten.

Hoe gaan andere mensen om met Tourette ? U leest het in een reeks persoonlijke getuigenissen.

Deze website wordt u aangeboden door de Vlaamse Vereniging Gilles de la Tourette. Deze vereniging bestaat volledig uit vrijwilligers en heeft als voornaamste doelstelling het bevorderen en verspreiden van de kennis over het syndroom van Gilles de la Tourette.

Disclaimer: Deze website is bedoeld als informatiebron over het Tourettesyndroom en is niet bedoeld als vervanging van medisch advies. Raadpleeg steeds een arts in verband met vragen rond medicatie en behandeling.

 

Laatste nieuws op de website

Theatermonoloog over Tourette
Reeds tientallen keren werd de monoloog "TOURETTE" gebracht, zowel voor een algemeen publiek als voor oudercomités of scholen. Het is een prachtig en beklijven theaterstuk, dat tevens enorm goed weergeeft wat Tourette zoal kan inhouden. Het personage neemt de kijker mee, langsheen humor en anekdotes, naar zijn donkere kamer waar hij zich onder andere via zelfspot probeert te ontdoen van zijn frustraties.

Met deze monoloog wil Theater Maretak niet alleen een mooi stuk toneel brengen, maar tevens de aandoening meer bekendheid geven. Kunt u zich scharen achter de doelstellingen van Theater Maretak en wenst u een voorstelling in uw buurt helpen organiseren, dan kunt u voor info en contact steeds terecht op de site www.theater-maretak.be.

Bezoek onze facebook pagina.
Op deze pagina vind je informatie en filmpjes over Tourette.


We hebben ook een groep op facebook. (Besloten groep)
Het is een interessante aanvulling op onze website omdat we daar ook links en filmpjes over kinderen en volwassen met TS kunnen plaatsen
 
Laatste wijziging op 18-04-2015
Copyright © Vlaamse vereniging Gilles de la Tourette