Tourette-plus : Andere geassocieerde symptomen en stoornissen

Sommige onderzoeken, vooral uit de genetische hoek, suggereren op dit ogenblik dat er een verband is tussen TS en allerlei vormen van impulscontrolestoornissen, zoals bepaalde vormen van alcoholmisbruik, plotse impulsieve buien, en agressie. Voorzichtigheid is echter geboden. Immers, ernstige en vooral complexe vormen van TS vormen een ernstige belasting voor de persoon zelf en zijn/haar omgeving. Dit kan op termijn leiden tot zogenaamde secundaire stoornissen: stoornissen die het gevolg zijn van een bestaande neuropsychiatrische aandoening en dus pas later tot stand komen. Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat het feit dat depressie en angststoornissen vaker voorkomen bij TS dan bij andere mensen, zeer waarschijnlijk het gevolg is van het hebben van TS en de sociale gevolgen ervan (schaamte, pesterijen...). Angst en depressie blijken geen primaire symptomen van het TS. Ook deze vaststelling is bijzonder belangrijk, omdat dergelijke secundaire psychiatrische stoornissen vaak redelijk goed te voorkomen zijn als de persoon met TS en de omgeving tijdig begeleid worden.

 • Dyslexie en dyscalculie
 • Hypersensitiviteit of Sensorische Integratie Disfunctie (SID)
 • 0ppositional defiant disorder (ODD)
 • Trichotillomanie : haren uittrekken
 • Allergiën
 • NLD : non-verbale leerstoornis
 • Stotteren
 • Angst- en paniekstoornissen met of zonder hyperventilatie; De invloed van angststoornissen op de ontwikkeling van TS
 • Hypochondrie : ingebeelde ziekte of ongegronde angst voor ziekte
 • BDD : Body Dysmorphic Disorder (gefixeerd zijn op ingebeelde of minimale lichamelijke esthetische foutjes, meestal betrekking hebbend op neus, huid of haar (-uitval); dit leidt tot overmatig controleren in spiegels, lange sessies om zich op te maken, of pulken aan de huid. BDD verhindert, mede door het tijdverlies, het normale functioneren.
 • Klinische depressie
 • Eetstoornissen en verslavingen
 • Autisme
 • Asperger Syndroom
 • ADHD
 
Laatste wijziging op 15-02-2007
Copyright © vzw Vlaamse vereniging Gilles de la Tourette